Количка

Общи условия

Рейтинг
УжаснаОтлична 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание:


    Закона за електронната търговия /ЗЕТ/,
    Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/,
    Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/,
    Търговския закон /ТЗ/,
    Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г. и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Същите са общодостъпни чрез сайта www.dk-design.eu се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между Производител „АРТ ДИКЕЙ ДИЗАЙН” ООД, с ЕИК 204102969, представлявано от Иван Мазев - Управител, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., наричано по-долу за краткост „DK-DESIGN” или “www.dk-design.eu” от една страна и от друга страна -  Получателят (-ите) на услуги (наричан „Потребител -и”), които услуги се предоставят чрез домейн:  www.dk-design.eu, наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

ЛИЧНИ ДАННИ.


    С настоящите Общи условия DK-DESIGN уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
    На страницата www.dk-design.eu се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. DK-DESIGN гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
    С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от DK-DESIGN за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
    DK-DESIGN се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя (-ите) на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. DK-DESIGN  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
    Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на DK-DESIGN при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
    Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от DK-DESIGN на трети лица - кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане "На изплащане, с кредит”.

 

СНИМКИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ.


DK-DESIGN не носи отговорност за различие на видео клиповете към продуктите в каталога. Някои от видеата не отговарят на конкретния продукт, а са просто примерни/ориентировъчни. Снимките на продуктите с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки  за цялата цветова гама на предлагания продукт.

 

ЦЕНИ  НА СТОКИТЕ.


    Електронният магазин www.dk-design.eu предлага богата гама ръчно изработени гривни, колиета и обеци за мъже и жени. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.
    Стоките, отбелязани като налични в сайта е възможно да не са налични в момента, поради забавяне при актуализацията на наличности между DK-DESIGN и доставчика на съответните стоки.
    DK-DESIGN не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки.
    Цените на стоките са посочени в лева, с включени всички данъци и такси. Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.
    Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката, публикувани в графа „Доставка“
    DK-DESIGN си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана в сайта, в това число информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

 

ПОРЪЧКИ.


13.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на DK-DESIGN. Регистрацията в сайта не е задължителна.

14.  За да направите поръчка през сайта на DK-DESIGN, следвайте следните стъпки:

14.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката.

14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Купи”, намиращ се отдолу на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Кошница”. Под него е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид.

14.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Купи”.

14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно - три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail.

14.6.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.dk-design.eu Моля, натиснете „Купи”.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "DK-DESIGN,  касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Изпрати поръчката", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Кошница”. Това действие има правно обвързваща сила независимо от това, че поръчката е направена от оператор на DK-DESIGN по телефона, собственоръчно от Потребителя или чрез предоставяне на данни за поръчка по e-mail, изпратени от потребителя.

На посочения от Вас e-mail ще получите информация за това какъв „Продукт“ сте поръчали и на каква стойност е направената поръчка.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, DK-DESIGN има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и / или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, DK-DESIGN може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на потребителя.

15.  Ако е необходимо, служител на DK-DESIGN ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.


19.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

19.1.1.  Плащане при доставка.

19.1.2.  Плащане по банков път.

20. При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.

21. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на DK-DESIGN. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

 


ДОСТАВКА.


22. Стоките, поръчани от електронния магазин www.dk-design.eu се доставят в следните срокове:

23. За територията на Република България - до 2 /два/ работни дни.

23.1. DK-DESIGN си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

24. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”,  освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 2 /два/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

25.  DK-DESIGN не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други независещи от DK-DESIGN обстоятелства.

26.  Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми DK-DESIGN на тел: 0896707650

27.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и DK-DESIGN не бъде незабавно уведомен на тел: 0896707650, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

28.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/наложен платеж” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с DK-DESIGN на тел: 0896707650 за отстраняване на несъответствието.

29.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

30.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Инстру БГ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

31.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяването за такова искане на DK-DESIGN на тел. 0896707650

32.  Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката.

 


ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПРАВО НА ОТКАЗ.


33. Упражняване правото на отказ

33.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми DK-DESIGN за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

33.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

34. Връщане на стоката

34.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на DK-DESIGN. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на DK-DESIGN преди изтичането на 14-дневния срок.

34.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Стоките могат да бъдат  донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

35.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от DK-DESIGN стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

34.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка, фактура или гаранционна карта). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. DK-DESIGN има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

34.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху DK-DESIGN, с получаването на стоката от DK-DESIGN, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.

35. Възстановяване на заплатените суми.

35.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, DK-DESIGN възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

35.2. DK-DESIGN възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

35.3. DK-DESIGN има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

36. В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на DK-DESIGN стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като DK-DESIGN се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.

37. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията на действащите нормативни разпоредби.

38. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 

  •         възстановяване на заплатената сума
  •         заменяне на стоката с нова
  •         отбив от цената

 

39.  В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.


40.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, DK-DESIGN има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

41. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на DK-DESIGN на формата за въпроси и запитвания или на тел: 0896707650, в рамките на работното време: от 9:00 до 17:00 часа, от понеделник до събота.

42.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. DK-DESIGN не носи отговорност в случай, че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Условия за ползване.

43.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин dk-design.eu е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между DK-DESIGN и съответния потребител, и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

 

44.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се с общите условия и ги приемам" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

За подобряване достъпността до dk-design.eu, използваме бисквитки /cookies/. В тях не съхраняваме лични данни.

Ние сме готови за GDPR, осигурявайки максимална защита на личните Ви данни! Научи повече

Добре